Whatssap icon054-2106968
דברו איתנו בוואצאפ

phone icon1054-2106968
זמינים בשבילכם

ביטוח בריאות של כלל

 

ביטוח בריאות של כלל ביטוח, מקבוצת כלל, מציעה מגוון פוליסות ביטוח בריאות המותאמות עבורך ומספקות מענה ביטוחי לצרכיך השונים. 

מעוניין להצטרף לביטוח בריאות ?

לפני הצטרפותך לביטוח בריאות חשוב שתמלא אחר השלבים הבאים על מנת שהפוליסה תתאים לצרכיך בדיוק:

 

1. התייעץ עם סוכן הביטוח - ניתן במייל This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. או ישירות להתקשר ל-054-210-6968

עליך להתייעץ עם סוכן הביטוח על מנת להתאים את הפוליסה או המסלול הטוב ביותר בשבילך.

 

2. הבחן בין פוליסת/כתב שרות פיצוי לכיסוי שנותן שיפוי.

בשפה פשוטה :

פיצוי = כסף בלבד 

שיפוי=משלמים במקומך :)

יש להבחין בין כיסויים אשר מבטיחים פיצוי או סכום מוסכם מראש, ללא קשר לסכומים שמתקבלים ממקורות אחרים, או פוליסת שיפוי המציעה מתן החזר להוצאות בפועל, עד סכום מסוים מוגדר מראש.

 

3. בדוק האם קיימת השתתפות עצמית

מומלץ לבדוק האם קיימת השתתפות עצמית בפוליסה ומה גובהה.

4. בדוק מהם תנאי הפוליסה  וגם ההחרגות .

החרגות = מה לא מכוסה 

מומלץ להקפיד ולקרוא את הפוליסה ולבדוק מהם התנאים ולשאול שאלות רלוונטיות.

לכל שאלה אנחנו כאן .

 

מסלולי כלל ביטוח בריאות 

כלל ביטוח בריאות  

 מדיכלל פרימיום

ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל

- 3 התייעצויות בשנת ביטוח, אגב ביטוח

- כיסוי שכר המנתח ורופא המרדים, הוצאות חדר ניתוח עד 30 ימי אשפוז, ציוד מתכלה, שתלים, תרופות במהלך הניתוח והאשפוז ובדיקות שבוצעו כחלק מהניתוח

- טיפולים רפואיים בישראל שאינם ניתוח, הבאים להחליף את הניתוח לו זקוק המבוטח

ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל 

- ביצוע הניתוח בחו"ל לאחר תיאום עם המבטח – כיסוי לשכר המנתח והמרדים, הוצאות חדר ניתוח, דמי אשפוז ובדיקה פתולוגית

- הבאת מומחה לישראל לפי בקשת המבוטח ולפי שיקול דעת המבטח, לצורך ביצוע הניתוח, יבוצע כתחליף להוצאות הבסיסיות וההוצאות הנוספות בקשר עם הניתוח

כיסוי עבור השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל
- כיסוי עבור השתלות איברים - כיסוי מלא לספק שבהסדר, שיפוי עד 5,000,000 ש"ח לספק שאינו בהסדר
- טיפולים מיוחדים בחו"ל - סכום שיפוי עד 1,000,000 ש"ח לטיפול רפואי בחוץ לארץ החיוני להצלת חייו של המבוטח או למניעת נכות רפואית 

מדיכלל תרופות

- "גבול אחריות ראשון" - 3,000,000 ש"ח, המתחדש מיד לאחר מיצוי ב-3,000,000 ש"ח נוספים בכל שנתיים

- "גבול אחריות מתחדש" - הסכום יחודש אחת לשנתיים

נספח הרחבה לתרופות

הנספח מעניק כיסוי לתרופות שאינן מכוסות במדיכלל תרופות 2017, ואינן כלולות בסל הבריאות, לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח, ובדיקות להתאמת תרופות לסרטן.

נספח ייעוצים ובדיקות

הנספח מעניק כיסוי רחב למגוון אירועים רפואיים אמבולטוריים (שאינם במסגרת האשפוז) וכולל: ייעוציים רפואיים, בדיקות אבחנתיות, בדיקות הריון ושיפוי בגין שמירת דם טבורי.

מדיכלל השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל
מדיכלל ייעוצים ובדיקות
נספח הרחבה לתרופות
מדיכלל ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל
מדיכלל ניתוחים ומחליפי ניתוח בישראל
מדיכלל תרופות
תנאים כלליים 2021


מדיכלל פירסט

ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל

- 3 התייעצויות בשנת ביטוח, אגב ביטוח.

- כיסוי שכר המנתח ורופא המרדים, הוצאות חדר ניתוח עד 30 ימי אשפוז, ציוד מתכלה, שתלים, תרופות במהלך הניתוח והאשפוז ובדיקות שבוצעו כחלק מהניתוח.

- טיפולים רפואיים בישראל שאינם ניתוח, הבאים להחליף את הניתוח לו זקוק המבוטח. ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל

- ביצוע הניתוח בחו"ל לאחר תיאום עם המבטח - כיסוי לשכר המנתח והמרדים, הוצאות חדר ניתוח, דמי אשפוז ובדיקה פתולוגית.

- הבאת מומחה לישראל לפי בקשת המבוטח ולפי שיקול דעת המבטח, לצורך ביצוע הניתוח, יבוצע כתחליף להוצאות הבסיסיות וההוצאות הנוספות בקשר עם הניתוח. כיסוי עבור השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל

- כיסוי עבור השתלות איברים - כיסוי מלא לספק שבהסדר, שיפוי עד 5,000,000 ש"ח לספק שאינו בהסדר.

- טיפולים מיוחדים בחו"ל - סכום שיפוי עד 1,000,000 ש"ח לטיפול רפואי בחוץ לארץ החיוני להצלת חייו של המבוטח או למניעת נכות רפואית. מדיכלל תרופות

- "גבול אחריות ראשון" - 3,000,000 ש"ח, המתחדש מיד לאחר מיצוי ב-3,000,000 ש"ח נוספים בכל שנתיים.

- "גבול אחריות מתחדש" - הסכום יחודש אחת לשנתיים. נספח הרחבה לתרופות 

הנספח מעניק כיסוי לתרופות שאינן מכוסות במדיכלל תרופות 2017, ואינן כלולות בסל הבריאות, לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח, ובדיקות להתאמת תרופות לסרטן.

מדיכלל השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל
נספח הרחבה לתרופות
מדיכלל ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל
מדיכלל ניתוחים ומחליפי ניתוח בישראל
מדיכלל תרופות
תנאים כלליים 2021

מדיכלל בייסיק - ניתוחים בחו"ל 

ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל

- ביצוע הניתוח בחו"ל לאחר תיאום עם המבטח - כיסוי לשכר המנתח והמרדים, הוצאות חדר ניתוח, דמי אשפוז ובדיקה פתולוגית

- הבאת מומחה לישראל לפי בקשת המבוטח ולפי שיקול דעת המבטח, לצורך ביצוע הניתוח, יבוצע כתחליף להוצאות הבסיסיות וההוצאות הנוספות בקשר עם הניתוח. כיסוי עבור השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל

- כיסוי עבור השתלות איברים - כיסוי מלא לספק שבהסדר, שיפוי עד 5,000,000 ש"ח לספק שאינו בהסדר

- טיפולים מיוחדים בחו"ל - סכום שיפוי עד 1,000,000 ש"ח לטיפול רפואי בחוץ לארץ החיוני להצלת חייו של המבוטח או למניעת נכות רפואית

- גמלה למבוטח המועמד להשתלה המרותק למיטתו בחו"ל, עד 6 חודשים ועד 8,000 ש"ח בחודש

- גמלה למבוטח שעבר השתלה בחו"ל, למשך 24 חודשים ועד 7,000 ש"ח בחודש (להשתלות נבחרות ובהתאם לסוג ההשתלה)

- גמלה למבוטח שעבר השתלה בישראל, למשך 12 חודשים ועד 3,500 ש"ח בחודש (להשתלות נבחרות ובהתאם לסוג ההשתלה)

- פיצוי למבוטח שעבר טיפול מיוחד בחו"ל - 15,000 ש"ח

- פטירה כתוצאה מהשתלה או מטיפול מיוחד במהלך 7 ימים ממועד ההשתלה - פיצוי של 50,000 ש"חמדיכלל תרופות

- "גבול אחריות ראשון" - 3,000,000 ש"ח, המתחדש מיד לאחר מיצוי ב-3,000,000 ש"ח נוספים בכל שנתיים.

- "גבול אחריות מתחדש" - הסכום יחודש אחת לשנתיים. נספח הרחבה לתרופות

הנספח מעניק כיסוי לתרופות שאינן מכוסות במדיכלל תרופות 2017, ואינן כלולות בסל הבריאות, לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח, ובדיקות להתאמת תרופות לסרטן.

מדיכלל השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל

נספח הרחבה לתרופות

מדיכלל ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל

מדיכלל תרופות
תנאים כלליים 2021

מדיכלל בייסיק - מסלול תרופות והשתלות בחו"ל

מדיכלל בייסיק - מסלול תרופות והשתלות כולל:

- כיסוי עבור השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל

- כיסוי עבור השתלות איברים - כיסוי מלא לספק שבהסדר, שיפוי עד 5,000,000 ש"ח לספק שאינו בהסדר

- טיפולים מיוחדים בחו"ל - סכום שיפוי עד 1,000,000 ש"ח לטיפול רפואי בחוץ לארץ החיוני להצלת חייו של המבוטח או למניעת נכות רפואית

- גמלה למבוטח המועמד להשתלה המרותק למיטתו בחו"ל, עד 6 חודשים ועד 8,000 ש"ח בחודש

- גמלה למבוטח שעבר השתלה בחו"ל, למשך 24 חודשים ועד 7,000 ש"ח בחודש (להשתלות נבחרות ובהתאם לסוג ההשתלה)

- גמלה למבוטח שעבר השתלה בישראל, למשך 12 חודשים ועד 3,500 ש"ח בחודש (להשתלות נבחרות ובהתאם לסוג ההשתלה)

- פיצוי למבוטח שעבר טיפול מיוחד בחו"ל - 15,000 ש"ח

- פטירה כתוצאה מהשתלה או מטיפול מיוחד במהלך 7 ימים ממועד ההשתלה - פיצוי של 50,000 ש"ח 

מדיכלל תרופות

- "גבול אחריות ראשון" - 3,000,000 ש"ח, המתחדש מיד לאחר מיצוי ב-3,000,000 ש"ח נוספים בכל שנתיים

- "גבול אחריות מתחדש" - הסכום יחודש אחת לשנתיים 

נספח הרחבה לתרופות

הנספח מעניק כיסוי לתרופות שאינן מכוסות במדיכלל תרופות 2017, ואינן כלולות בסל הבריאות, לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח, ובדיקות להתאמת תרופות לסרטן.


נספח הרחבה לתרופות
מדיכלל תרופות
תנאים כלליים 2021

מדיכלל ניתוחים ומחליפי ניתוח בישראל - משלים שב"ן

כיסוי לניתוחים פרטיים בישראל, לרבות ניתוחים מניעתיים וטיפולים רפואיים בישראל שאינם ניתוח, לאחר מיצוי וניכוי זכויות המבוטח בשב"ן.

- ניתוחים בישראל, לרבות ניתוחים מניעתיים

- כיסוי שכר המנתח והרופא המרדים, הוצאות חדר ניתוח עד 30 ימי אשפוז, ציוד מתכלה, שתלים, תרופות במהלך הניתוח והאשפוז שבוצעו כחלק מהניתוח, באמצעות נותן שירות שבהסכם

- טיפולים רפואיים בישראל שאינם ניתוח, הבאים להחליף את הניתוח לו זקוק המבוטח

מדיכלל ניתוחים בישראל ומחליפי ניתוח בישראל - משלים שב"ן

מדיכלל שירותים לילד

נספח הכולל טיפול בבעיות התפתחות, בעיות רגשיות, הפרעות קשב וריכוז, ביקור במרפאות חירום, ייעוץ לתזונה נכונה, הדרכת הורים

הנספח הביטוחי שנותן לילדים שלכם מענה לצורך אמיתי והכולל בין היתר:

- כיסוי למרפאות חירום, הדרכת הורים, ייעוץ לתזונה נכונה על ידי דיאטנ/ית (ללא תנאי של הפרעת אכילה) - שלושת כיסויים אלה ייחודיים לכלל ביטוח

- אבחון דידקטי, פסיכו-דידקטי

- אבחון בעיות קשב

- פיתוח כישורים התפתחותיים: רכיבה טיפולית, טיפול באמצעות שחייה, טיפול באמצעות בעלי חיים

- פיתוח כישורי למידה

- טיפול פסיכולוגי

- ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה

- טיפול בבעיות שינה, טיפול במרפאות הרטבה

- טיפול בחדר מלח

- בדיקות ראיה ובדיקות שמיעה

נספח שירותים לילד

מדיכלל מחליפי ניתוח בישראל ובחו"ל

הכיסוי כולל שכר נותן השירות, שכר רופא מרדים, הוצאות חדר ניתוח, ציוד מתכלה, שתלים, תרופות במהלך הטיפול מחליף הניתוח והאשפוז, בדיקות שבוצעו כחלק מהטיפול מחליף הניתוח והוצאות אשפוז, עד לתקרה של 30 ימי אשפוז.היקף הכיסוי בישראל
על ידי נותן שירות שבהסכם - כיסוי מלא
על ידי נותן שירות אחר – עד לסכום שהיה משולם בגין הניתוח שהטיפול מחליף הניתוח בא להחליפו.

היקף הכיסוי בחו"ל
הסכום לא יעלה על 200% מהסכום שהיה משולם בגין ביצוע בישראל של הניתוח שהטיפול מחליף ניתוח בא להחליפו חשוב לדעת
- נספח זה ניתן לרכישה רק עבור לקוחות שרכשו כיסוי ניתוחים בישראל, ששווקו עד 31 בינואר 2016
- גיל כניסה מקסימלי -85 שנים
- תקופות הביטוח היא לכל החיים
- אכשרה 90 ימים. לכיסוי מחליף ניתוח הנוגע להריון או לידה - 12 חודשים, ללא תקופת אכשרה במקרה תאונה
- ללא השתתפות עצמית
- הפוליסה מתחדשת כל שנתיים

פרמיה חודשית
עד גיל 20 - 3.5 ₪
21 ומעלה - 10 ₪
הסכומים צמודים למדד המחירים לצרכן 12476 שפורסם ביום 15.11.2019.

מדיכלל מחליפי ניתוח בישראל ובחו"ל

כתב שירות אבחון ישיר

- כתב שירות הכולל :פגישת ייעוץ ראשוני אצל רופא מאבחן תוך יום עבודה אחד

- בדיקות אבחון ראשוניות

- בדיקות אבחון נוספות במקרה הצורך (לרבות בדיקות הדמיה מתקדמות כדוגמ,pet-c.t ,m.r.i  c.t ועוד)


השירות מאפשר קבלת ייעוץ ואבחון רפואי ראשוני אצל רופא מאבחן תוך יום עבודה אחד ובדיקות נוספות במידת הצורך, על מנת להגיע לאבחון מדויק ומהיר ככל האפשר.

חשוב לדעת
- ספק השירות - ביה"ח הדס מדיקל סנטר
- תקופת אכשרה - 90 יום
- תקופת ביטוח - כל החיים (הפוליסה מתחדשת מאליה כל שנתיים)
- גיל כניסה מינימלי - גיל לידה
- גיל כניסה מקסימלי - 70 שנה
- ההצטרפות תתאפשר כתוספת על פוליסות פרט בריאות וסיעוד, למעט פוליסת תאונות אישיות 

 
כתב שירות אבחון ישיר

כתב שירות ליווי אישי פלוס

כתב השירות מעניק שירותים רפואיים ופרה-רפואיים שמטרתם ליווי המבוטח בכל שלבי המחלה על ידי רופאים מומחים וצוותים תומכים לצורך טיפול בבעיה הרפואית ממנו סובל המבוטח, תוך מתן מגוון שירותים וכלים אשר יקלו על תהליך אבחון הבעיה, הטיפול הרפואי בה וההחלמה. לרבות ליווי לפני, במהלך ולאחר אשפוז בבית חולים

כתב השירות כולל:

ליווי אישי
- 6 פגישות ייעוץ עם רופא מלווה אישי, בדרגת סגן מנהל / מנהל מחלקה בבי"ח בישראל, בגין כלמצב רפואי המכוסה בכתב השירות
- ועדה רפואית: בחינת המקרה הרפואי של המבוטח ע"י ועדה המונה עד 5 רופאים
- רפואת כאב: מפגשי טיפול עם רופא מומחה בכאב
- אחות מוסמכת מלווה – שירות בבית או בבית חולים
- עובד סוציאלי: הכוונה ומתן הסבר על תהליך הטיפול והמצב הרפואי
- ריפוי בעיסוק: הקניית כלים לשיפור בריאותו הפיזית והנפשית של המבוטח
- מוקד ייעוץ רפואי טלפוני

ליווי לפני, במהלך ולאחר אשפוז
- ליווי טלפוני של נציג אישי לאורך כל שלבי התהליך
- מנטור רפואי – פגישות ושיחות לצורך בניית תהליך ליווי רגשי ומנטלי להתמודדות עם המקרה הרפואי לפני, במהלך ולאחר האשפוז
- שירותי מעבדה עד הבית - בהתאם להמלצת הרופא המטפל כחלק מהכנה לאשפוז
- home service ייעוץ להתאמת הבית לאחר הטיפול הרפואי

- ביקור רופא מומחה בבית החולים, לליווי וסיוע למבוטח במהלך האשפוז

- תמיכה רפואית ע"י רופא או אחות בבית המבוטח לאחר אשפוז

- העברה, במידת הצורך, באמצעות אמבולנס מבית החולים לבית המבוטח או למוסד שיקומי

- שינוי עזרים רפואיים לבית המבוטח

חשוב לדעת

- תקופת אכשרה - 90 יום לליווי ארוך טווח, 30 יום לליווי בעת אשפוז

כתב שירות ליווי אישי פלוס

כתב שירות רופא מומחה און ליין

- השירות מאפשר גמישות ונוחות, תוך בחירת הזמן והמקום המתאימים למבוטח

- שירות ייעוץ מקוון של רופאים מומחים, במגוון רב של התמחויות, המספק שילוב ייחודי של זמינות, נוחות ואיכות

- שירות ייעוץ מקוון של רופאי משפחה ורופאי ילדים

- סגירת הטיפול ע“י מתן מרשמים והפנייה לבית חולים או למוקד לשירותי רפואה דחופהכתב שירות "רופא מומחה און ליין" מאפשר לקבל ייעוץ רפואי בלחיצת כפתור: באמצעות שיחת וידאו צ‘אט באינטרנט מרופאים מומחים, רופאי ילדים ורופאי משפחה

כתב השירות כולל:


ייעוץ מקוון עם רופאים מומחים

- התייעצות עם רופאים מומחים, לפי בחירה

- הייעוץ בתיאום עם המוקד לקביעת תורים, ללא הגבלה במספר הפניות

- הייעוץ יינתן עד 5 ימי עסקים מיום הפנייה למוקד

- בסיום הייעוץ הרפואי יינתן למבוטח סיכום הכולל מתן מרשמים, הפנייה לבית חולים או למוקד לשירותי רפואה דחופה ומתן המלצות להמשך טיפול אצל רופא משפחה או רופא אחר, לפי הצורך

- ניתן לבצע ההכנה לייעוץ באמצעות שליחת מסמכים רפואיים ומענה על שאלון רפואי או באמצעות איסוף מסמכים רפואיים מבית המבוטח על ידי רופא- בתשלום נוסף

ייעוץ מקוון עם רופאי משפחה וילדים
- הייעוץ בתיאום עם המוקד לקביעת תורים, ללא הגבלה במספר הפניות
- הייעוץ יינתן עד 90 דקות מרגע קבלת הפנייה במוקד
- פנייה למוקד תתאפשר בכל יום משעה 19:00 בערב ועד לשעה 7:00 בבוקר למחרת, לרבות סוף השבוע (למעט יום כיפורים)
- בסיום הייעוץ הרפואי יינתן למבוטח סיכום הכולל מתן מרשמים, הפנייה למיון ומתן המלצות להמשך טיפול על פי הצורך

חשוב לדעת
- קבלת ייעוץ מקוון מרופאים מומחים - לאחר תקופת אכשרה של 30 יום
- קבלת ייעוץ מקוון מרופאי משפחה ורופאי ילדים - ללא תקופת אכשרה
- גיל כניסה מינימלי – 0
- גיל כניסה מקסימלי – 85
- קיימת השתתפות עצמית
- ההצטרפות תתאפשר כתוספת על פוליסות פרט בריאות וסיעוד, למעט פוליסת תאונות אישיות 

כתב שירות רופא מומחה אונליין

כתב שירות רפואה משלימה- כתב שירות הכולל: עד 20 טיפולים לשנה

- טיפולי פיזיותרפיה

- מגוון טיפולים משלימים לרבות: אקופונקטורה, רפלקסולוגיה, שיאצו, אוסטיאופתיה, כירופרקטיקה, הומאופתיה, פלדנקרייז, ביו פידבק, נטורופתיה, ייעוץ דיאטטי, שיטת פאולה, שיטת אלכסנדר, איורוודה, פרחי באך, שיטת טווינה, עיסוי רפואי, עיסוי רקמות עמוק, עיסוי תאילנדי, לומי לומי, סו ג'וק וחדרי מלח

פתרונות הרפואה המשלימה מהווים חלק נכבד משירותי הרפואה המודרנית. כתב השירות נועד לענות על צורך זה, באמצעות כיסוי למגוון טיפולים אלטרנטיביים ומשלימים


חשוב לדעת

- תקופת אכשרה - 90 יום

- תקופת הביטוח - כל החיים ( הפוליסה מתחדשת מאליה כל שנתיים)

- ניתן לקבל שירותים שונים בבית הלקוח

- גיל כניסה מינימלי - מלידה

- גיל כניסה מקסימלי - 85

- קיימת השתתפות עצמית

- ההצטרפות תתאפשר כתוספת על פוליסות פרט בריאות וסיעוד, למעט פוליסת תאונות אישיות

כתב שירות רפואה משלימה

נספח חמ"ל בר גפן שירותי ניהול משברים רפואיים, בניהולה של לינוי בר גפן

- הנספח מעניק מעטפת הוליסטית של הכוונה והנגשה לשירותים רפואיים

- מימוש זכויות כספיות ולא כספיות

- תמיכה והכוונה למבוטח ולמשפחתו. מדובר בצורך חיוני של אנשים חולים ומשפחתם, לקבלת סיוע בטיפול במכלול של בעיות: כלכליות, משפחתיות, רגשיות ובירוקרטיות, במטרה למצות את מכלול הזכויות והצרכים של החולה ובני משפחתו.הנספח החדש והייחודי "חמ"ל בר גפן" מרחיב את המענה הביטוחי, ומעניק סיוע ממשי בניהול הצרכים ובמיצוי הזכויות של החולים ובני משפחתם מול הגורמים השונים.הנספח כולל:
- פגישה עם מנהל האישי לתיק המנוי וניתוח תיק מנוי
- סיוע באיתור מומחים רפואיים
- סיוע בבחירת מוסדות רפואיים
- ייעוץ והכוונה בבניית תכנית שיקום בבית ובקהילה
- איתור שירותי טיפול פליאטיבי
- ייעוץ וסיוע באיתור והעסקת עובד סיעוד – זר או ישראלי
- סיוע בהגשת בקשה לקבלת תו/תג נכה
- סיוע והכוונה במיצוי זכויות מול משרדי ממשלה וגופים ציבוריים
- סיוע בארגון וניהול תהליך טיפול רפואי בחו"ל
- התייעצות ראשונית עם עו"ד בנוגע למימוש זכויות
- מכתב סיכום הליך הליווי והמלצות להמשך ניהול המקרה הרפואיחשוב לדעת
- תקופת הליווי הינה בת 6 חודשים
- תקופת אכשרה - 90 יום.
- גיל כניסה מינימלי – 0.
- גיל כניסה מקסימלי – 65.
- תקופת ביטוח – עד 85.
- ללא השתתפות עצמית.
- ההצטרפות תתאפשר כתוספת על פוליסות פרט בריאות

 נספח חמ"ל בר גפן

נשמח לעמוד לרשותכם, על מנת לבצע השוואה נכונה ומקצועית ובכך להתאים לך את הפוליסה המתאימה ביותר.

הניסיון והידע המקצועי שלנו יעזרו לך לבחור את האפשרות הטובה ביותר, שתעניק לך שקט נפשי וכיסוי ביטוחי שמתאים לצרכים שלך.

U פתרונות ביטוח - דואגים לשקט הנפשי שלך.

***אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ במוצר פנסיוני ו/או שיווק פנסיוני ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/ או יעוץ משפטי ו/או יעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. 

אין תחליף לגורם האנושי

תשאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם