Whatssap icon054-2106968
דברו איתנו בוואצאפ

phone icon1054-2106968
זמינים בשבילכם

מקרים מהחיים

מקרי ביטוח - חלק ראשון

קרן (39) ואבי (44) + 3 ילדים מכפר סבא

קרן עובדת כאחות בקופ"ח ואבי סמנכ"ל בהייטק.
בנוסף אבי רוכב אופנוע כבד ובסופי שבוע רוכב גם על אופנוע שטח.

לאבי מאוד חשוב להיות מבוטח בצורה מיטבית גם למקרה של תאונות בגלל
התחביבים שלו. קרן דואגת מאוד לילדים מכיוון שעובדת בבית חולים ונתקלת
במקרים של מחלות קשות גם אצל ילדים בכל גיל.

 

לפני הפגישה איתנו תשלום חודשי: 1291 ש"ח

לפני הפגישה איתנו

 

 

אחרי הפגישה איתנו תשלום חודשי: 1018 ש"ח

שיפור, התאמה וחסכון שנתי של 3276 ש"ח

אחרי הפגישה איתנו

 

לפני שנפגשנו

אחרי פגישה איתנו

ביטוח בריאות קולקטיבי (לעובדי כללית)

ניתוחים בישראל

ניתוחים,השתלות וטיפולים בחו"ל

תרופות מחוץ לסל

שרותים רפואיים נוספים

129 ש"ח

מבוטחים:

קרן,אבי

3 ילדים

ביטוח בריאות קולקטיבי (לעובדי כללית)

ניתוחים בישראל

ניתוחים,השתלות וטיפולים בחו"ל

תרופות מחוץ לסל

שרותים רפואיים נוספים

129 ש"ח

מבוטחים:

קרן,אבי

3 ילדים

ביטוח בריאות פרטי

ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל

ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל

השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל

תרופות מחוץ לסל

כתב שרות אמבולטורי

 

511 ש"ח

מבוטחים:

קרן,אבי

3 ילדים

ביטול בריאות כפול !

במקום עשינו סיעוד

 (פרמיה משתנה,יש ערכי סילוק  )

10,000 ש"ח פיצוי לכל אחד

המתנה חודשיים

פיצוי לכל החיים 

379 ש"ח

מבוטחים:

קרן,אבי

3 ילדים

ביטוח מחלות קשות (2014)

150,000 ש"ח למקרה ראשון

75,000 ש"ח למקרה ביטוח שני

 

318 ש"ח

מבוטחים:

קרן,אבי

ביטוח מחלות קשות (2016)

150,000 ש"ח מקרה ראשון

150,000 ש"ח מקרה שני

ילדים

600,000 ש"ח מקרה ראשון

600,000 ש"ח מקרה שני

184 ש"ח

מבוטחים:

קרן,אבי

3 ילדים

תאונות אישיות (חברה א' )

מוות מתאונה 300,000 ש"ח

אובדן תפקוד חושים ו/או קטיעת איברים

 100,000 ש"ח (סבירות נמוכה)

שברים 30,000 ש"ח

אשפוז 200 ש"ח

161 ש"ח

מבוטחים:

קרן,אבי

תאונות אישיות (אבי מוגדל)

מוות מתאונה 350,000 ש"ח

נכות מתאונה 350,000 ש"ח

שברים,כוויות 70,000 ש"ח

סיעוד 70,000 ש"ח

אשפוז 1050 ש"ח

+

אי כושר מתאונה 4000 ש"ח לחודש *12

בנוסף ביטול חריג אופנוע

195 ש"ח

אבי

תאונות אישיות (חברה ב')

מוות מתאונה 150,000 ש"ח

נכות מתאונה 150,000 ש"ח

שברים,כוויות 30,000 ש"ח

סיעוד 30,000 ש"ח

אשפוז 450 ש"ח

 

172 ש"ח

מבוטחים:

קרן,אבי

3 ילדים

תאונות אישיות

מוות מתאונה 150,000 ש"ח

נכות מתאונה 150,000 ש"ח

שברים,כוויות 30,000 ש"ח

סיעוד 30,000 ש"ח

אשפוז 450 ש"ח

 

131 ש"ח

מבוטחים:

קרן

3 ילדים

סה"כ

1291 ש"ח

סה"כ

1018 ש"ח

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 דירוג 0.00 (0 הצבעות)